Belangenvereniging Goudse Poort

De Belangenvereniging Goudse Poort (BVGP) spant zich sinds 2002 in om Goudse Poort professioneel op de kaart te zetten! Inmiddels is meer dan 85% van de vastgoedeigenaren lid. De BVGP is dé gespreks- èn contractpartner van gemeente Gouda.

 

Doel van de BVGP is:

 • Een goed onderhouden en veilig bedrijventerrein
 • Bevorderen van de bereikbaarheid van Goudse Poort
 • Zakelijke uitstraling met fris imago
 • Verduurzaming en revitalisering van het bedrijventerrein
 • Goed verhuurbare kantoor- en bedrijfslocaties
 • Goudse Poort een begrip binnen en buiten de regio
 • Belangenbehartiging van de vastgoedeigenaren
  èn aanjaagfunctie richting gemeente Gouda

Klik hier voor een overzicht van de bestuursleden.

 

Exploitatievereniging Goudse Poort

De Exploitatievereniging Goudse Poort (EVGP) is een vereniging van Goudse Poort ondernemers èn gebouweigenaren, opgericht op 16 december 2009 (statuten). Deze krachtenbundeling is gestimuleerd door het Ondernemersfonds Gouda (OFG) en sluit uitstekend aan op de initiatieven die reeds door de Belangenvereniging Goudse Poort zijn ontplooid.

 

De EVGP geeft, in nauwe samenwerking met de BVGP, verder invulling aan:

 • Een efficiënt parkmanagement
 • Een geöliede collectieve beveiliging, waaronder het Keurmerk Veilig Ondernemen
 • Ledenvoordeel door uitgebreid collectief dienstenpakket
 • Optimalisering bereikbaarheid van de Goudse Poort
 • Het onderhouden van business-to-business contacten
 • Oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid!

Alle ondernemers en gebouweigenaren in Gouda betalen sinds januari 2009 een opslag van 5% op de OZB-aanslag. Zij kunnen gebiedsgericht aanspraak maken op het door hen ingelegde deel van de meeropbrengst van de OZB, welke wordt beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Gouda (OFG). Na de proefperiode van drie jaar is het OFG positief geëvalueerd door de ondernemers- en winkeliersverenigingen binnen Gouda. De gemeenteraad heeft positief besloten het OFG voor een periode van 5 jaar voort te zetten.

 

Klik hier voor een overzicht van de bestuursleden.
Klik hier voor een overzicht van de aangesloten ondernemers

Meer informatie over de lidmaatschappen van beide verenigingen is verkrijgbaar via het secretariaat.

 

 

Algemeen » Verenigingen » BVGP + EVGP