Visie

De revitalisering van de Goudse Poort is een project met plannen vol ambitie. Het is gericht op de toekomst. Een meerjarenplan waarin de gemeente Gouda, vastgoedeigenaren en ondernemers samenwerken om een succesvol bedrijventerrein neer te zetten met een goed ondernemersklimaat. De bedrijvigheid richt zich vooral op kantoren en perifere detailhandel.

Gouda kiest bewust voor herontwikkeling van de bestaande bedrijventerreinen. Uitsluitend nieuwe terreinen aanleggen stimuleert verhuisstromen en leidt tot leegloop en snellere veroudering van bestaande terreinen. Gouda zet in op investering in oud en nieuw areaal, waarbij oud net zoveel waard is als nieuw.

 Namens de gemeente Gouda zijn de volgende wethouders nauw betrokken bij het vestigingsklimaat en de revitalisering van het bedrijventerrein Goudse Poort:

De belangen van de bedrijven worden behartigd door de Belangenvereniging Goudse Poort, de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Parkmanager. Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de wethouders en de besturen van de Goudse Poort ondernemersverenigingen...

Accountmanagement
Marjolein Broos is Accountmanager Economische Zaken en uw aanspreekpunt. Bent u als projectontwikkelaar, ondernemer of makelaar geïnteresseerd in de Goudse Poort, dan kunt u haar bereiken via:
E-mail: marjolein.broos@gouda.nl
Tel.: 0182 - 58 85 63 

Projectmanager Goudse Poort
Cees van Splunder is Projectmanager Goudse Poort. Hij richt zich op de planning, de voorbereiding van besluitvorming en de herontwikkeling van het bedrijventerrein.
E-mail: cees.vansplunder@gouda.nl

Ondernemen in Gouda
Gemeente Gouda heeft op haar website speciale ondernemerspagina's ingericht met praktische informatie voor het bedrijfsleven op het gebied van:

  • aanbestedingen
  • bedrijvendag
  • bedrijfslocaties
  • nieuws
  • startende ondernemers
  • OndernemersFonds Gouda en ondernemersverenigingen
  • vergunningen en belastingen
  • ‘ook interessant voor u’ meer informatie over het economisch beleid van de gemeente, interessante links en nuttige adressen 

 

 

 

Algemeen » Vereniging » Gemeente