Revitalisering Goudse Poort

In samenwerking met Gemeente Gouda werken vastgoedeigenaren en ondernemers aan een nieuwe uitstraling voor de Goudse Poort! De provincie Zuid Holland heeft in het kader van de Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen een financiële bijdrage geleverd aan de herstructuering van de openbare ruimte.

Projecten in uitvoering in het openbaar gebied

Herinrichting Noordwestelijk openbaar gebied Goudse Poort: fase 3 afgerond!

Revitalisering Hamstergat kruispunt afgerond!  

Nieuwe rioolhoofdleiding: afgerond!
 

 

Projecten in uitvoering

   

Parallelstructuur A12 »


 

Impressies parallelstructuur A12:
De Goudse rups »

 

 N207/N452: aanpassing rotonde en aanleg fietserstunnel »

Gerealiseerde projecten

 

   

Carewash Gouda

De Wasstraat-De Occasions-De Garage

 

Algemeen » Revitalisering