Onderhoud openbaar gebied

Het bedrijventerrein Goudse Poort bevindt zich in de afrondende transitiefase van het in 2002 ingezette revitaliseringstraject. De afgelopen jaren is een aanzienlijke kwaliteitsverbetering bewerkstelligd. De Gemeente, ontwikkelaars en bedrijven investeren gezamenlijk in de revitalisering van het terrein. De Gemeente Gouda gebruikt het Kwaliteitplan Openbare Ruimte (KOR) voor het definiëren van de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte.

Beeldkwaliteitplan

De ambities van de Goudse Poort gaan echter verder dan dat en zijn beschreven in het Beeldkwaliteitplan Goudse Poort (BKP).  Dit plan geeft ook mooie voorbeelden van een verzorgde en representatieve bedrijfstuin. Klik hier voor creatieve en praktische ideeën uit het BKP.

Onderhoudschouw

Jaarlijks vindt een gecombineerde veiligheids- en onderhoudschouw plaats. Veel verbeteringen zijn de laatste jaren al aangebracht. Zo wordt een groot aantal grasstroken frequenter gemaaid, nieuwe beschoeiingen zijn aangebracht, in een aantal straten zijn nieuwe asfaltdeklagen aangebracht, rommelige bossages verwijderd, etc. Het opslagdepot aan de Kampenringweg is inmiddels ook gemaskeerd met coniferen en een groenwal. Echter, het kan altijd beter.

Klachten of tips?

Schoon, heel en veilig is het streven. Meldingen op het gebied van veiligheid of schade aan de openbare ruimte kunt u melden via het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente Gouda. Of bel tussen 9.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 14 0182.  

Informeer bij voorkeur ook altijd uw parkmanager (0182-622 744) over uw klachten, tips of vragen! Zij kan dan extra aandacht vragen en tevens de status van de klacht/vraag aan u terugkoppelen.

 

Algemeen » Parkmanagement » Onderhoud openbaar gebied