Goudse Poort: duurzamer en voordeliger

ACTIE! Goudse Poort positief op de kaart: samenwerking voor Goudse Poort Duurzaamheidslabel!

Voor Goudse Poort is de Quickscan Verduurzaming Bedrijventerrein uitgevoerd, waarna tijdens de Brainstormworkshop Goudse Poort Duurzaam! een longlist met kansen is opgesteld. Hieruit is een shortlist samengesteld met een TOP 5 van de meest haalbare kansen voor verdere kwaliteitsverbetering van het terrein. De Quickscan is uitgevoerd i.s.m. de verenigingen EVGP en BVGP, gemeente Gouda, provincie Zuid-Holland, Stichting Groene Hart, IVAM en Grontmij. 

Resultaten en presentatie Quickscan Goudse Poort: download
Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart: download rapport d.d. juli 2015

Op weg naar zonne-energie!

Collectief besparen op de energierekening? We zetten gezamenlijk in om zonne-energie toe te passen! 
Doe mee! »

MVO Scan - bijeenkomst 12 mei a.s.

Het Duurzaamheidsplatform Gouda organiseert op 12 mei de bijeenkomst MVO scan.
Download: programma»

Meer informatie: Duurzaamheidsplatform Gouda»

TOP 5 Actieprogramma op Goudse Poort

 1. Verbetering uitstraling en onderhoud openbare ruimte

  • Inrichting en groenonderhoud dienen bij te dragen aan het gewenste zakelijk beeldkwaliteit voor het bedrijventerrein met allure, waarbij vooral de entrees van het terrein een boost dienen te krijgen.
  • Gebouweigenaren vragen de Te Koop Te Huur borden te beperken c.q. te verwijderen.
  • Gebouweigenaren blijven enthousiasmeren de uitstraling van de private kavels op peil te houden.

 2. Innovatie op het gebied van toepassingen duurzame energie 
  • Haalbaarheidsonderzoek en initiatief tot toepassing (collectieve) zonnepanelen, LED-verlichting en overige besparingsmaatregelen. 

 3. Verkennen van de oprichting van een ESCO om collectief een verlaging van het energieverbruik en synergie- en kostenvoordeel te bewerkstelligen.
  • Neem contact op met de voorzitter van de werkgroep gebiedsESCO Goudse Poort voor meer informatie:
   Thijs de Neeve (06-27202163).

 4. Aanpak en sloop verouderde gebouwen als maatregel in de aanpak van leegstand
  • Als Goudse Poort wordt hierbij zowel op bedrijventerreinniveau als in samenwerkingsverband met ´Taskforce Leegstand´ binnen de gemeente Gouda opgetreden.
  • Nieuwe website is gelanceerd! Check het beschikbare aanbod op Goudse Poort via: www.goudsaanbod.nl

 5. Innovatieve bedrijven aantrekken en samenwerking onderwijs.

  • Promotiecampagne Goudse Poort opstarten in combinatie met promotiecampagne Gouda breed in samenwerking met bedrijfsleven, ondernemersverenigingen Goudse Poort en gemeente.
  • Als Goudse Poort aanhaken bij het gemeentebrede initiatief ‘Taskforce Innovatie’.

Deze eerste acties worden op momentee opgepakt. Tevens zoekt Goudse Poort bij deze initiatieven aansluiting bij gemeentebrede of regionale initiatieven. De eerste ondernemers op Goudse Poort hebben zich al aangemeld om de schouders te zetten onder deze acties, welke goed zijn voor People, Planet èn Profit! 

Subsidieregeling 2016

Provincie steekt ruim 21 miljoen in innovatie en duurzame energie. 
Het geld komt beschikbaar via vier subsieregelingen die vooral bedoeld zijn voor het midden- en Kleinbedrijf (MKB) om de samenwerkingen tussen overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen te bevorderen.

Persbericht provincie Zuid-Holland»

In april 2015 kan via MKB innovatie stimulering topsectoren Zuid-Holland subsidie aangevraagd worden!

Energie- en afvalbesparing

Goudse Poort: duurzamer en voordeliger aan de slag met energie- en afvalbesparing?

Goudse Poort zet zich in voor collectieve duurzaamheid. Praktische energie- en afvalbesparing in combinatie met collectieve inkoop kunnen zeker bijdragen aan de verduurzaming van het totale bedrijventerrein.

Daarom heeft het bestuur van de Exploitatievereniging Goudse Poort het initiatief genomen om de interesse onder de ondernemers en gebouweigenaren te peilen in besparingsmaatregelen qua energiegebruik en afval.

Enquête Energie en Afval !
Tijdens de eerste peilingen voor en na de zomer 2013 bleek (nog) niet voldoende draagvlak te bestaan om collectief aan de slag te gaan met deze duurzaamheidsvraagstukken. Echter, een aantal ondernemers gaat wel op individuele basis alvast aan de slag.

Bent u ook geïnteresseerd om voor uw onderneming de mogelijkheden eens tegen het licht te houden? Vul dan vandaag nog de enquete volledig in, dan zorgen er wevoor dat de specialist voor uw diensten rechtstreeks contact met u opneemt. 

Download onderstaand de enquête:

-   Enquête Energie en Afval in Word-formaat  of   Enquête Energie en Afval in PDF-formaat  

U kunt de enquête retourneren via info@evgp.nl.

Duurzaam ondernemen

Interessante tips en links:

Informeert u eens naar de mogelijkheden om te besparen op energie bij de volgende adviesbureau's: 

Websites van energieleveranciers zijn o.a.:
Afvalbesparing en gezamenlijke inkoop? Informeer naar de mogelijkheden bij de parkmanager voor
 • Afvalpreventie en -scheiding voor bedrijven: richtlijnen en achtergrondinformatie via Rijkswaterstaat
 • Afvalinzameling collectief geregeld
  - 1 leverancier per afvalstroom (restafval + papierafval)
  - Minder verkeersbewegingen, minder CO2-uitstoot
  - Afvalscheiding
  - Ondergrondse opslag containers: ruimtebesparing, verbetering beeldkwaliteit. Combinatie mogelijk bij diverse pandeigenaren (kantoorcomplexen/bedrijfsverzamengebouw)
  - Papiervernietiging 
 • Afvalbeperkende maatregelen
  - Digitaliseren archief/post/facturatie
  - Standaard instelling printer: dubbelzijdig printen, 2 pagina's op 1
  - Eén centrale printer
  - Etc... 

De provincie Zuid-Holland heeft voor deze Quickscan subsidie beschikbaar gesteld.

 

Algemeen » Parkmanagement » Duurzaamheid