BHV-trainingen & AED

Bedrijfshulpverlening (BHV) training & levering Automatische Externe Defibrillator (AED)

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In de Arbowet is opgenomen dat u als werkgever verplicht bent maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Enkele van deze maatregelen is het verlenen van Eerste Hulp, brandbestrijding en evacuatie.
Om deze taken goed uit te kunnen voeren is het raadzaam BHV-ers aan te stellen en te zorgen voor goede opleiding en uitrusting.

BHV-voordeel voor ondernemers

Voor ondernemers op Goudse Poort is een raamovereenkomst afgesloten met Medivent training & support. Als ondernemer op Goudse Poort kunt u hiermee voordeel behalen door de scherpe collectieve inkoopprijzen voor:

 • basisopleiding bedrijfshulpverlener
  per cursist € 280,- exclusief 25% korting in het eerste jaar
 • bijscholingsopleiding bedrijfshulpverlener
  per cursist € 179,- exclusief 25% korting in het eerste jaar

Locatie BHV-trainingen

Medivent is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft daar een eigen professioneel trainingscentrum. Uiteraard is het óók mogelijk om de opleiding BHV op de Goudse Poort te verzorgen, mocht u hier mogelijkheden voor hebben kunt u dat kenbaar maken. Wellicht kunt u uw medewerkers gelijktijdig "in company" laten trainen met medewerkers van andere op Goudse Poort gevestigde ondernemers.

AED-voordeel voor ondernemers

Onderdeel van de raamovereenkomst is ook de aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Ook hiervoor is een groot voordeel te behalen door het collectief inkopen.

 • aanschaf Automatische Externe Defibrillator (AED), bruto prijs € 1.595,- 
  exclusief 20% korting
 • training omgaan met de AED,
  bruto prijs € 40,- p.p.
  - reanimatie
  - gebruik maken van de AED
  - beademen

Goudse Poort ondernemers krijgen 25% korting op het tarief in het eerste jaar en resp. 15% en 5% korting in het tweede en derde jaar.

Aanmelden en aanschaf

Download voor meer informatie: factsheet BHV & AED.
Interesse? Download het inschrijfformulier BHV & AED en retourneer dit aan parkmanager Saskia Kleewein. Medivent neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.
Alle genoemde prijzen zijn vermeld exclusief B.T.W.

 

Algemeen » Parkmanagement » Collectieve Inkoop » BHV-trainingen & AED