'Leegstaand vastgoed heeft toekomst?!'

Gouda, 15 maart 2013

Donderdag 14 maart organiseerde de Belangenvereniging Goudse Poort de discussiebijeenkomst 'Leegstaand vastgoed heeft toekomst?!'.

Op initiatief van de Belangenvereniging Goudse Poort hebben de vastgoedeigenaren, financiële instellingen, makelaars en politieke vertegenwoordigers van de overheid (Provincie en Gemeente) in een van de panden binnen het herontwikkelingsproject 'GoStores' zich verenigd om de leegstandsituatie op de Goudse Poort te belichten.

De Belangenvereniging Goudse Poort (BVGP) streefde naar een open discussiegesprek, waarbij alle belanghebbenden van (leegstaand) vastgoed elkaar zouden treffen. Het doel van deze discussiebijeenkomst was om de pijnpunten op vastgoedgebied te benoemen en te komen tot een aanzet voor een actief lokaal antileegstandbeleid. De unieke en passende locatie binnen 'GoStores' en de melting pot van de divdrse belanghebbenden zorgden voor een unieke setting.

De bijeenkomst werd geleid door BVGP-voorzitter Henk de Jong. Ondanks het feit dat de leegstandcijfers op Goudse Poort, op het eerste gezicht, hoger zijn dan het landelijk gemiddelde merkte hij op dat correct om dient te worden gegaan met het verschil tussen leegstaand vastgoed en structureel leegstaand vastgoed. Hij voegde hieraan toe dat structurele leegstand, vastgoed beslaat dat weinig tot geen toekomstpotentie heeft en simpelweg bestempeld kan worden als 'kansarme' objecten. Op basis van de cijfers van dergelijk vastgoed is beperkte discrepantie met landelijke cijfers ichtbaar. Echter, de realiteit toont aan dat Goudse Poort kampt met diverse 'pijnpunten' qua vastgoedaanbod op het bedrijventerrein.

Tijdens de bijeenkomst gaven de heren Maarten Donkers van de FGH Bank, Marc Brentjens van Breevast en Floor Vermeulen van de VVD Zuid-Holland een inhoudelijke toelichting vanuit hun perspectief en praktijkervaring. Waarna BVGP-voorzitter De Jong deze presentatoren en wethouder Marco Kastelein van de gemeente Gouda vroeg zitting te nemen in het discussiepanel. De onderliggende gedachte voor de eer interactieve discussie was dat niets doen geen optie is en lokale synergie, door de aanzet van een actief anti-leegstandbeleid, kracht en inspiratie kan geven voor de toekomst van Goudse Poort. De discussiebijeenkomst heeft in eerste instantie geleid tot lokale krachtenbundeling. De komende periode zal de BVGP in nauwe samenwerking met de diverse belanghebbenden onderzoeken hoe zij een actief anti-leegstandbeleid kunnen vormgeven en tot een succes kunnen brengen. Het belangrijkste gegeven is dat met de discussiebijeenkomst het startschot is gegeven om met een positieve blik de toekomst van leegstaand vastgoed aan te pakken.

Bekijk hier de presentatie van de Ronde Tafel Conferentie.

 

Losse pagina's