Revitalisering Goudse Poort

De gemeente Gouda werkt aan de voorbereiding van het project 'herinrichting noordwestelijk openbaar gebied Goudse Poort'. Dit project betreft het herinrichten en ophogen van de openbare ruimte in het gebied gelegen tussen de Nieuwe Gouwe Oostzijde, de Goudse Poort en de Rijksweg A12.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het collegebesluit om bij revitalisering in het gebied van Goudse Poort door ondernemers, ook het openbaar gebied te revitaliseren. 

Recente update

aug 2015:

 • Fase B2F2: 10 aug t/m 18 sep 2015 (definitieve planning!!)
 • Wegwerkzaamheden t.h.v. de B. van Reenensingel:
  Afsluiting van de B. van Reenensingel vanaf splitsing met Tielweg
  tot aan kruispunt B. van Reenensingel/Goudse Poort.
 • Aanpak: verbreding fietspaden, nieuwe asfaltdeklaag en aanpak asfaltering.
 • Ook wordt een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht op
  het kruispunt B. van Reenensingel/Goudse Poort:
  Data werkzaamheden: 24 aug - 18 sep.
  Tijdstippen uitvoering: buiten kantoortijden van 19.00-06.00 uur.
  Er worden dan verkeersregelaars ingezet.

 • Omleidingsroutes en infobrief gemeente zie onderstaande downloads:

→  Om verkeersopstoppingen tijdens de avondspits te voorkomen is
      tussen 16.00-18.00 uur de B. van Reenensingel 
in één richting open
      (richting kruispunt naar snelweg).

→ Klik op kaart voor vergroting →

Onderstaandschema geeft de huidige aangepaste planning aan:

Fase B2: deel 2 = 10 augustus t/m 10 september 2015  NIEUW!

Afgeronde werkzaamheden Herinrichting Noordwestelijk gebied fase 3:
Fase B2: deel 1 = afgerond 10 jun - 20 juli 2015
Fase H2: 17 mrt - 17 apr 2015
Fase H1: 16 feb - 17 mrt 2015 
Fase B1: 13 jan - 16 feb 2015
Fase S2-deel 1: 9 dec 2014-12 jan 2015  
Fase S1: 24 nov - 8 dec 2014  
Fase K4: 20 okt - 21 nov 2014 
Fase K3: 20 okt - 21 nov 2014 
Fase K1: sep 2014
Fase K2: sep 2014    

Klik op plattegrond voor vergroting van het totaalovericht van het faseringsgebied en de eerste afgegeven planning.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling projecten openbare ruimte van de gemeente Gouda. 
Contactpersoon:
Projectleider Elmar van Bijsterveld
bereikbaar onder telefoonnummer: 0182-588318, per e-mail: elmar.vanbijsterveld@gouda.nl 

Door een goede communicatie tussen gemeente, aannemer en ondernemers probeert de gemeente de overlast tot een minimum te beperken. Bij ernstige overlast kunt u contact opnemen met de projectleider of uw klachten doorgeven via het meldpunt Gemeente Gouda (telefoon: 140182; mail: meldpunt@gouda.nl).

Contactpersoon uitvoering werkzaamheden: de heer Giel Stigter; uitvoerder aannemingsbedrijf J. Scholman
Bereikbaar via: 06-12136909 b.g.g. 0348 554 994 of via e-mail: info@gspr.nl.

Planning

Het project is in verschillende fasen gesplitst.

Fase 1 Fase 1Fase 2/3/4

De eerste fase betreft de realisatie van de toegang tot het nieuw te ontwikkelen GoStores terrein en de upgrade van de noordwestelijke toegang tot de Goudse Poort (ter hoogte van het Shell benzinestation). Het streven is om deze eerste fase gereed te hebben per eind 2012.

Fase twee betreft het revitaliseren en woonrijp maken van het overige openbare gebied, rondom GoStores en t.h.v. de entree van de Kampenringweg, delen van de Hanzeweg, B. van Reenensingel en Stavorenweg). Uitvoering 2013-2014

Fase drie & vier betreft de afrondende fase en wordt uitgevoerd in de periode september 2014 t/m september 2015. De volgende straten worden aangepakt: Kampenringweg, Hanzeweg en Stavorenweg en het westelijk deel van de Burgemeester van Reenensingel (fase drie & vier) conform bovenstaande planning.

Informatiebijeenkomst

Naast de ondernemersverenigingen BVGP en EVGP worden ook alle ondernemers en gebouweigenaren betrokken bij deze (her)inrichting.

Op maandag 19 december 2012 vond de eerste informatiebijeenkomst plaats in het kantoor van de gemeente Gouda aan de Antwerpseweg 5. Medewerkers van de gemeente en het betrokken ingenieursbureau ROD’OR ADVIES waren aanwezig om een toelichting te geven op het project en om eventuele vragen te beantwoorden. De ondernemers konden hun ideeën, opmerkingen en suggesties inbrengen.
De onderstaande documenten zijn tijdens de informatiebijeenkomst gebruikt en dienen als vertrekpunt voor de vervolgfase. Als eerste zal een schetsontwerp wordt uitgewerkt. Daarna worden de ondernemers tijdens de halfjaarlijkse ledenbijeenkomsten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en planning.

Downloads

Presentatie met ontwerpuitgangspunten
  Tekening 1 - Stavorenweg/Hanzeweg/Kampenringweg (oostelijk deel)
  Tekening 2 - Kampenringweg (westelijk deel) en kruispunt Hanzeweg/B.v.Reenensingel
  Tekening 3 - Entree, Stavorenweg/B.v.Reenensingel

Eerdere nieuwsbrieven

 

maart 2015:

februari 2015:

januari 2015:

 • De werkzaamheden aan de T-splitsing Stavorenweg-B. van Reenensingel (fase B1) en het restant van de Stavorenweg (fase S2) zijn sinds dinsdag 13 januari 2015 gestart. 
  Hierdoor is de Burgemeester van Reenensingel deels afgesloten van 
  13 januari (07.00 uur) t/m 13 februari a.s. (16.00 uur).
  Een omleidingsroute is ingesteld.
 • Sinds 13 januari a.s. is de Groningenweg volledig bereikbaar en is het overgrote deel van de Stavorenweg weer toegankelijk.
 • De aannemer heeft 23 januari een aangepaste planning verstrekt betreffende de uitvoering van de werkzaamheden in de fases: S2, H1, H2, B1 en B2 (zie onderstaand schema!).
 • De aannemer heeft gepland om maandag 12 januari a.s. de asfalteringswerkzaamheden uit te voeren aan de Stavorenweg (fase S2).
 • Hierna wordt de T-splitsing Stavorenweg-B. van Reenensingel (fase B1) aangepakt en starten de werkzaamheden op dinsdag 13 januari 2015. Hierdoor is de Burgemeester van Reenensingel deels afgesloten van 13 januari (07.00 uur) tot 6 februari a.s. (16.00 uur). Per 13 januari aanstaande zijn de Groningenweg en het overgrote deel van de Stavorenweg weer bereikbaar.

december 2014:

 • Fase S1: asfalteringswerkzaamheden vinden plaats op maandag 8 december, waarna per 9 december dit deel van de Stavorenweg weer wordt opengesteld.
 • Fase S2: werkzaamheden starten op dinsdag 9 december, ook hier loopt de aannemer voor op het schema en zijn de asfalteringswerkzaamheden gepland op maandag 12 januari 2014 (i.p.v. 30 januari 2015).
 • I.v.m. uitlopende werkzaamheden van Stedin / Youlz ter plaatse van de Hanzeweg, wordt de eerder afgegeven planning aangepast. Dit betekent dat fase B1 reeds op 13 januari 2015 van start gaatBegin januari zal de gemeente Gouda de bedrijven die hinder ondervinden nader per brief informeren, met daarin de aangepaste planning.
  De planning en uitvoering van de werkzaamheden is uiteraard onder voorbehoud van mogelijk vorst in de komende winterperiode. 

november 2014: update Fase S1-S2-B1-B2 - overzichtstekening

oktober 2014: Fase 3 - update deelfases K1 t/m K4
 - omleidingsroute fase K2
 - omleidingsroute fase K3
 - omleidingsroute fase K4
september 2014: Fase 3 - deelfases K1 en K2 - Kampenringweg dicht nrs 39-47 en update planning
september 2014: Start Fase 3 per 4 september van start! Kampenringweg deels dicht per 8 september lees verder».
augustus 2014: aankondiging uitvoering werkzaamheden derde fase - downloads: informatiebrief en plattegrond.

 

Losse pagina's