Reconstructie kruispunt Hamstergat

Reconstructie kruising Hamstergat afgerond met een aanzienlijk verbeterde doorstroming als resultaat!

De gemeente Gouda heeft in november 2014 de reconstructie van de kruising 'Hamstergat' (Burgemeester Jamessingel/Nieuwe Gouwe O.Z./Goudse Poort) afgerond.

In 2013 is de Gemeente Gouda de voorbereidende werkzaamheden gestart en na een goede samenwerking en afstemming met het bedrijfsleven is eind 2014 het drukke kruispunt ter hoogte van de Rabobank/McDonald's/BMW-dealer volledig gerevitaliseerd.

Het gestelde doel: een verbeterde doorstroming van het verkeer en minder oponthoud bewerkstelligen is ruimschoots behaald!
Recente nieuws updates

November 2014: Nieuwsbrief 8 - Terugblik op werkzaamheden en wat moet er nog gebeuren.

September 2014: Nieuwsbrief 7 - Update Reconstructie Hamstergat

September 2014: Nieuwsmailing weekendafsluiting 12-15 september

Augustus 2014: Nieuwsbrief 6 - Wegwerkzaamheden weekendafsluitingen augustus-september

Juni 2014: Nieuwsbrief - Wegwerkzaamheden zomer 2014

Maart 2014: Nieuwsbrief - Reconstructie Hamstergat update

December 2013: Nieuwsbrief  - Start voorbereidende werkzaamheden Hamstergat

September 2013: Nieuwsbrief - Voortgang werkzaamheden Hamstergat  

Blijf op de hoogte en meld u rechtstreeks aan voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente door een e-mail te sturen naar hamstergat@gouda.nl o.v.v. 'aanmelding e-news Hamstergat'

Voor de meest recente informatie check de website van gemeente Gouda

Specifieke vragen en klachten:

Neem bij vragen en klachten contact op met Philip van Wijk, omgevingsmanager namens de gemeente Gouda philipvanwijk.heijmans@gmail.com tel. 073-54 35 353 of bel het klantcontactcentrum van de gemeente Gouda, tel. 14 0182.

In het geval van klachten nemen zij binnen één werkdag contact met u op.

Verbetering van de verkeersdoorstroming op Goudse Poort.

Graag informeren wij u over de reconstructie van het kruispunt Hamstergat en de wegwerkzaamheden rondom de Burgemeester Mijssingel. Door meer rijstroken, een extra baan onder het spoor door en nieuwe intelligente verkeerslichten aan te leggen, wordt een snellere doorstroming en minder oponthoud bewerkstelligd.

Wat wordt aangepakt?

• 6 extra rij- en opstelstroken
• nieuwe verkeersregelinstallatie en detectielussen (gekoppeld aan de kruising Goudse Poort – Van Reenensingel)
• extra rijstrook onder het spoorviaduct Hamstergat (dat hiervoor aangepast moet worden)
• ophogen
• nieuwe waterverbinding tussen omliggende watergangen
• verplaatsen van een rioolgemaal
• nieuwe bomen
• nieuwe openbare verlichting
• nieuwe bewegwijzering

Om het bedrijfsleven zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de reconstructie van de Hamstergatkruising, verstuurt de gemeente Nieuwsbrieven en worden de ondernemers tijdens bijeenkomsten op het bedrijventerrein geïnformeerd.  

De reconstructie brengt uiteraard voorbereidende werkzaamheden met zich mee. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk 's nachts uitgevoerd. Na de avondspits wordt de kruising zo aangepast dat er veilig gewerkt kan worden in de bermen. Dit gebeurt door één rijbaan per richting open te stellen en de overige opstelstroken af te sluiten. Het verkeer wordt 's nachts, indien nodig, ondersteund door verkeersregelaars. U kunt gewoon gebruik maken van de kruising en de vooraf aangegeven omleidingen.

Aandacht voor fietsers en voetgangers

Ook de fiets- en wandelroute ter hoogte van de spooronderdoorgang Winterdijk wordt tegelijkertijd aangepast. Er komt een nieuwe beschoeiing met daar bovenop een soort brugleuning als scheiding tussen het fietspad en het water. Voor uitgebreide informatie: Lees verder »

Planning

Onderdeel   Planning   Status
Verleggen kabels en leidingen   maart 2013 - oktober 2013   in uitvoering
Aanbestedingsprocedure   juni 2013 - november 2013   in uitvoering
Fase voorbelasting nieuwe rij- en opstelvakken   december 2013 - januari 2014   in uitvoering
Fase reconstructiewerkzaamheden   15 juli 2014 - 1 november 2014   in uitvoering 
Afronden uitvoeringsfase   t/m januari 2015    
 

Losse pagina's