Provincie start groot onderhoud N207-Zuid

In 2015 gaat de N207 op de schop. Het gaat om het gedeelte tussen de Coenecoopbrug in Gouda tot in de bebouwde kom van Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn). 

Werkzaamheden

De N207 krijgt nieuwe markering volgens de regels van Duurzaam Veilig: dubbele asmarkering (in het midden) en onderbroken kantmarkering (aan de zijkant).

Er komt nieuwe asfaltverharding en alle inritten worden verbeterd. Het fietspad wordt verbreed naar 3,5 meter. Waar mogelijk wordt het fietspad nog breder en ingericht als een parallelweg. De aanleg van de gedeelten parallelweg en de verbreding van het fietspad vergroten de verkeersveiligheid van de weggebruikers. 

Voorlopige planning

Voorlopig heeft de provincie de volgende vervolgstappen aangegeven, waarbij de exacte planning mede afhankelijk zal zijn van de te selecteren aannemer.

 

-       dec 2014                 Ontwerp gereed voor aanbesteding

-       jan 2015                  Start aanbestedingsprocedure

-       jan – feb 2015         Bepalen Kabel- en Leidingentracé

-       mei - jun 2015         Gunning werk en keuze aannemer

-       jul - aug 2015          Voorbereiding werk

-       sep 2015                 Start uitvoering

-       apr 2016                  Werk gereed

 

Traject N207-Zuid

Meer informatie over de aanpak N207-Zuid – Alphen aan den Rijn – Gouda: lees verder»

Op 1 december 2014 vond een informatiebijeenkomst plaats. Hiervan kunt u de volgende documenten downloaden:

 

Losse pagina's