AfvalTransportSysteem (ATS) Goudse Poort
'Gemaal Bloemendaal'

In verband met rioleringswerkzaamheden aan het AfvalTransportSysteem Bloemendaal, wordt een nieuw gemaal geplaatst in de berm aan de Doesburgweg, t.h.v. het Goudse Poort gebouw.

Dit gemaal wordt geplaatst om het vuilwater uit het gebied via een nieuw systeem te verpompen richting het huidige gemaal aan de Gentseweg.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd het verkeer niet te hinderen. Er is echter een aantal zaken die de komende periode op stapel staan waarvoor uw medewerking en/of geduld gevraagd wordt.

  • Inzet van verkeersleiders op donderdag 27 februari op de Burgemeester van Reenensingel tussen Tielweg en Groningenweg, om het verkeer langs de werkzaamheden te begeleiden, 1 rijbaan blijft bereikbaar
  • Gedeeltelijke afsluiting van de Gentseweg volgt medio maart, exacte data worden nog bekend gemaakt. Omleidingstekening is terug te vinden in de situatieschets, locatie 4.
  • Op de overige werklocaties zal het verkeer niet direct hinder ondervinden, aangezien de werkzaamheden voornamelijk in de bermen plaatsvinden. 

Alle details en tekeningen kunt u downloaden via onderstaande links:

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de projectleider vanuit de gemeente Gouda: Jean de Vries, 06-48135508 of met de werkvoorbereider, de heer Roland Middelkoop van Van Mourik, 06-10615482.

 

Losse pagina's