Slim parkeren

Slim werken en reizen? Slim parkeren! Komt u parkeerplaatsen te kort op uw parkeerterrein? Slim parkeren kan dit probleem verminderen of zelfs oplossen. Parkeerterreinen die overvol zijn, zijn vaak een doorn in het oog van bezoekers en medewerkers. Gelukkig zijn er maatregelen te nemen om uw parkeerruimte optimaal te gebruiken. Hiervoor is het van groot belang dat de werkgever zijn werknemer stimuleert en van de mogelijkheden op de hoogte brengt. Bij 'gedragsverandering, organisatie en interne communicatie' kunt u lezen welke middelen u het best kunt toepassen om werknemers te informeren en te motiveren hoe zij optimal gebruik kunnen maken van de beschikbare parkeerplaatsen.

Benut uw en omliggende parkeerterrein(en) beter

Heeft u alleen op een aantal piekmomenten te weinig parkeerplekken? Bekijk dan of u uw parkeerterrein slimmer kunt benutten. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

 • Slimme planning van bijeenkomsten
 • Slimme inzet van medewerkers
 • Slimme planning van spreekuren en/ of bezoekuren
 • In goed overleg kunt u ook Multi-user Parking organiseren. Een systeem waarin, indien nodig, gebruik kan worden gemaakt van parkeerfaciliteiten van elkaars buren en vice versa om de piekmomenten op te vangen.’

Verminder de vraag naar parkeerplaatsen

Vaak ligt het probleem intern, medewerkers komen allemaal individueel met de auto naar  het werk, omdat de alternatieven onbekend of niet interessant genoeg zijn. Bovendien kan het aan de kwaliteit van de omgeving ten goede komen en draagt minder auto`s om u bedrijf heen bij aan een duurzamer imago. De volgende stappen kunt u nemen:

 • Bied en stimuleer het gebruik van alternatieven voor de (lease)auto. U leest hier alles over in de deelmenu`s onder het kopje ‘slim reizen’ (zie menubalk).  
 • Beloon medewerkers voor niet-parkeren, dus niet met de auto komen.
 • Stel een parkeerregime in.

Vergroot de parkeercapaciteit

Als de huidige parkeerruimte al optimaal wordt gebruikt en kunt of wilt u de vraag naar parkeerplaatsen niet (verder) terugdringen? Dan zijn er de volgende manier geschikt om te overwegen:

 • Vergroot uw huidige parkeerterrein horizontaal
 • Indien horizontale niet mogelijk is, dan verticaal
 • Laat uw medewerkers parkeren op afstand
 • Maak parkeren klantvriendelijker  

Voordelen

 • Meer parkeerruimte, bijvoorbeeld voor uw klanten.
 • Minder auto`s op een parkeerterrein is bevorderlijk voor een duurzaam imago.
 • Uw organisatie is, en blijft, beter bereikbaar.
 • Kostenbesparing. 
 • Meer tevreden medewerkers en bezoekers.

 

Algemeen » Mobiliteit » Slim Reizen » Slim parkeren