Samen reizen

Samen reizen met carpool en vanpool

Carpoolen of Vanpoolen kan een uitstekend alternatief zijn wanneer er op vaste tijden of in ploegendienst wordt gewerkt. Elke auto minder telt! Stelt u zich eens voor dat iedere automobilist een auto deelt, dan scheelt dat de helft aan auto's op het Nederlandse wegennet en op het parkeerterrein rondom bedrijven. U stimuleert uw medewerkers met verschillende maatregelen om samen te reizen. Maar met maatregelen alleen bent u er niet. Het is van groot belang dat de werkgever zijn werknemer stimuleert en van de mogelijkheden op de hoogte brengt. Bij 'gedragsverandering, organisatie en interne communicatie' kunt u lezen welke middelen u het best kunt toepassen om werknemers te informeren en te motiveren hoe zij optimaal kunnen gebruik maken van flexibel reizen.

Carpool

Voor het stimuleren van carpoolen neemt u de volgende stappen:

 • bied alternatieven voor zakelijke ritten
 • reserveer parkeerplaatsen voor carpoolers via parkeerlijn.nl
 • zorg dat mogelijke carpoolers gekoppeld kunnen worden, bijvoorbeeld wegmetfiles.nl(van deur tot deur), carpooldate.nl of carpoolplein.nl(klik hier voor meer informatie)
 • leg afspraken over reiskostenvergoeding vast

Vanpool

Voor het mogelijk maken van vanpool neemt u de volgende stappen:

 • bied alternatieven voor zakelijke ritten
 • neem contact op met de vanpool aanbieder Vipre 
 • stel een vanpoolteam samen
 • reserveer een parkeerplaats voor de vanpool
 • leg afspraken over reiskostenvergoeding vast

Voordelen

 • Past in duurzaam beleid. Groen ondernemen is goed voor het milieu: minder autokilometers betekent minder CO2-uitstoot. U toont zich maatschappelijk betrokken wat uw imago als werkgever ten goede komt.
 • Meer samen reizende medewerkers levert meer parkeerruimte op, bijvoorbeeld voor uw klanten.
 • Aantrekkelijk werkgeverschap: u biedt uw medewerkers meer keuzevrijheid in hun manier van reizen .
 • Minder auto's in de file betekent betere bereikbaarheid van uw organisatie.

 

Algemeen » Mobiliteit » Slim Reizen » Samen reizen