Gedragsverandering

Het werk- en reisgedrag van uw medewekers veranderen, is een proces dat tijd kost. Dat is ook niet verwonderlijk, want het gedrag blijkt grotendeels automatisch en irrationeel en besmettelijk te zijn, terwijl ons brein ook nog eens selectief waarneemt. Om gedrag te veranderen zijn 'goede' alternatieven nodig, die meerdere keren gepresenteerd en beargumenteerd moeten worden. Positieve gedragsveranderingen moeten worden beloond.

Gedrag is grotendeels automatisch

Ons gedrag is grotendeels automatisch. Deskundigen denken dat dit voor meer dan 95% van ons gedrag het geval is. Het is voor het menselijk brein wil niet steeds over iedere handeling na denken en voor- en nadelen tegen elkaar af wegen.
Ook het reisgedrag van de meeste van uw medewerkers is geautomatiseerd, men denkt er niet meer over na. Gepland en beredeneerd gedrag is vooral te beïnvloeden met argumenten. Bij geautomatiseerd gedrag werkt dit echter amper; u zult vooral subtiele beïnvloedingstechnieken moeten inzetten.

Gedrag is grotendeels irrationeel

En om er nog een schepje bovenop te doen: de mens blijkt helemaal niet zo rationeel te zijn. Vaak weten wij dat het sneller is om op de fiets naar een kantoor in de binnenstad te gaan wanneer wij binnen de stadsgrenzen wonen, toch nemen we massaal de auto. Mensen maken veelal keuzes op basis van gevoel.
Vraagt u uw medewerkers naar de redenen waarom ze bepaald (reis)gedrag vertonen, houd er dan rekening mee dat de uitkomsten niet altijd betrouwbaar zijn. Het is immers vaak geen weloverwogen gedrag. Bovendien hebben we de neiging
achteraf ons gedrag ‘goed te praten’ .

Gedrag is ‘besmettelijk’

We hebben de neiging ons gedrag aan te passen aan het gedrag van ‘de massa’. Dit gebeurt vrijwel onbewust. Gedrag blijkt steeds weer besmettelijk. Dit is een belangrijk principe om rekening mee te houden. Sociale druk en de sociale norm spelen een grote rol bij het veranderen van gedrag.

Ons brein is selectief

Het is u vast wel eens opgevallen. Bent u aan het verbouwen, dan ziet u plots overal advertenties en folders van de bouwmarkt. Ons brein registreert heel selectief. En dat moet ook wel, want de hedendaagse mens wordt bestookt met informatie. We hebben de neiging vooral informatie op te nemen die we verwachten én die onze eigen patronen en
overtuigingen bevestigt.

Dit geldt ook voor uw medewerkers. Veel communicatieboodschappen die u als werkgever over hen ‘uitstort’ worden niet (of beperkt) opgevangen. Én door uw medewerkers ‘ingekleurd’, zodat ze het kloppend krijgen met hun verwachtingen of patronen.

Om als werkgever het gedrag van een werknemer te veranderen zijn er heel wat trucjes en middelen nodig. Daarover onder het kopje ‘organisatie en interne communicatie’ meer.

Win-Win

In principe is het de bedoeling om een werkgever/werknemer samenwerking aan te gaan die voor beide positief zijn en waarmee beide partijen de taart kunnen vergroten. Werknemers krijgen meer flexibiliteit in de manier van reizen en werkgevers krijgen daarvoor meer parkeerruimte voor bezoekers voor terug en minder werknemers die in de file staan. En dan is er ook een groot maatschappelijk voordeel zoals minder CO2-uitstoot en filereductie, die uiteraard bijdraagt aan een duurzaam imago van een organisatie. 

 

Algemeen » Mobiliteit » Gedragsverandering, organisatie en » Gedragsverandering