Meldpunt, vragen, klachten, tips

Op deze pagina treft u de belangrijkste telefoonnummers en websites aan, waar u met uw vragen, klachten en meldingen terecht kunt.

Meldkaart

Download de praktische meldkaart!
Leg deze kaart bij uw receptie neer, zodat u alle nummers altijd bij de hand hebt.

Meldpunt openbaar gebied gemeente Gouda

Meldingen op het gebied van (on)veiligheid, overlast, verkeerstechnische knelpunten, defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, gladheidbestrijding openbare wegen, schade en/of (achterstallig) onderhoud van de openbare ruimte kunt u melden via Meldpunt Openbaar Gebied.

Alarmnummers - spoed!

Brandweer, Politie en Ambulance: 112
voor meer informatie: www.112.nl

Buiten kantooruren:
HAP Huisartsenpost: 0182 - 322488 of www.hapmh.nl 
Diensten Apotheek Midden-Holland: 0182 - 698820 of www.dam-mh.nl

Aangifte Politie

De politie adviseert ondernemers op Goudse Poort altijd aangifte te doen van incidenten, zoals bedrijfsinbraken, auto-inbraken, vernielingen, berovingen, verdachte situaties etc.Meten is weten! Hierop kan het actieplan Veilig Ondernemen worden afgestemd.

  • niet spoedeisende zaken: 0900-8844
  • zelf aangifte doen via internet: www.politie.nl
  • Tip!: geef duidelijk aan dat u op Goudse Poort gevestigd bent, waar camerabewaking van toepassing is!
    Politie en de officier van justitie kunnen de camerabeelden alleen opvragen indien u officieel aangifte heeft gedaan. Geef zo nauwkeurig mogelijk datum en tijdstip door van het incident. Politie vraagt de beelden op bij de BBD Groep.

Wijkagent Goudse Poort

Voor vragen of (inbraak)preventieadvies kunt u persoonlijk contact opnemen met de wijkagenten van het bedrijventerrein via telefoonnummer:

Brandweer

Door oplettendheid en waakzaamheid kunnen we met elkaar Goudse Poort brandveilig houden! Wilt u meer advies, neem dan contact op met de afdeling Risicobeheersing van de brandweer:

Meld misdaad anoniem

M. is de meldlijn waar u anoniem informatie kunt geven over ernstige misdrijven.

Pro-Rec Camera Solutions

Pro-Rec Camera Solutions heeft het pro-actieve camerabewakingssysteem geinstalleerd en zorgt in samenwerking met de BBD voor de uitkijk van de camerabeelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bodegraafse Bewakingsdienst (BBD)

De Bodegraafse Bewakingsdienst zorgt voor de collectieve mobiele surveillance op het bedrijventerrein. Meer informatie over deze service, key-holding, alarmopvolging of objectbeveiliging kunt u inwinnen via:

ATN Beveiliging

ATN Beveiliging zorgt voor de centrale meldkameraansluiting op Goudse Poort. Meer informatie over deze service kunt u inwinnen via:

Aansluitingen

Centraal Meldpunt Aansluitingen. Voor al uw aanvragen voor en vragen over: elektra, gas, water, warmte, kabeldiensten en telecommunicatie: www.mijnaansluiting.nl

Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap is voor meldingen van wateroverlast, -tekort en -verontreiniging in, op of aan watergangen 24 uur per dag bereikbaar.

  • (spoedeisende) meldingen: 071-3063535
  • voor meer info en digitaal meldpunt: www.rijnland.net (meldingen en klachten)

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

U kunt de milieuklachtenlijn bellen voor meldingen over: milieuklachten, zoals stank, stof, lawaai of bodemverontreiniging
milieu-incidenten, zoals asbestbrand of olie op de weg.

  • milieuklachtenlijn 0888-333555 (24 uur per dag bereikbaar)
  • voor algemene info 088-5450000 en digitaal meldpunt: www.odmh.nl 

Belangenvereniging Goudse Poort (vastgoedeigenaren op Goudse Poort)

Voor vragen over de Belangenvereniging Goudse Poort kunt u contact opnemen met:

Exploitatievereniging Goudse Poort (alle ondernemers op Goudse Poort):

Voor vragen over de Exploitatievereniging Goudse Poort kunt u contact opnemen met:

Parkmanager Goudse Poort

Voor vragen over het collectieve dienstenpakket, beveiliging, bewegwijzering, lidmaatschap van de verenigingen, Keurmerk Veilig Ondernemen, meldingen of verbeterpunten voor de openbare ruimte kunt u contact opnemen met parkmanagementbureau Ericis.

Kamer van Koophandel

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel.

Burenbellijst

Noteer de gegevens van uw naaste buren ook op de meldkaart, zodat u uw collega ondernemers kunt bereiken tijdens noodsituaties!

Beveiligingsdienst:

Vermeld de gegevens van uw eigen beveiligingsdienst ook op de meldkaart!

De meldkaart wordt u aangeboden in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Houd de meldkaart bij de hand.

 

Algemeen » KVO » Meldpunt