Brandweer

Samenwerking met de Goudse Poort ondernemers

Op Goudse Poort wordt nauw samengewerkt met de Brandweer Hollands-Midden in de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen. Onderstaand de diverse brandveiligheidszaken voor u op een rijtje.

 

  • Veilige omgeving;  brandveiligheidsaspecten op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu.
  • Veilig bouwen in een veilige omgeving; te nemen brandveiligheidsmaatregelen in uw bedrijfspand, belangrijke  bouwvoorschriften, veiligheidsinstallaties (brandmeld- en ontruimingsinsalarminstallaties).
  • Veilig gebruik bedrijfs- en kantoorlocatie; ook voor het gebruik van panden gelden voorschriften om de brandveiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Meer informatie over gebruiksbesluiten, uw inventaris en bedrijfshulpverlening. Op Goudse Poort is bovendien een raamovereenkomst afgesloten met Medivent, zodat ondernemers tegen aantrekkelijke voorwaarden gebruik kunnen maken van BHV- en AED-trainingen of een AED met korting kunnen aanschaffen.
  • Evenementen; voor elk evenement gelden veiligheidsregels. Draag zorg voor een risico-analyse, neem de noodzakelijke maatregelen en tref de juiste voorbereidingen om uw evenement te laten slagen!

Contact en adviezen

Heeft u een specifieke vraag over brandveiligheidszaken? Neem dan contact op met de brandweer Gouda.
Contactpersoon afdeling Risicobeheersing:
Remco Anders (sr. medewerker brandpreventie)
T: 088-2465434 of stuur een e-mail.

Meer informatie over brandpreventie: lees verder»

Locatie

Brandweer Hollands-Midden
Brandweerkazerne Gouda
Keerkring 12 
2801 DG Gouda
T: 088-2645000
E: info@brandweer.vrhm.nl
W: www.brandweer.nl/hollandsmidden

 

 

Algemeen » KVO » Brandweer