Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. Het 'Keurmerk Veilig Ondernemen' (KVO) voor bedrijventerreinen is een gestructureerde manier van lokale samenwerking om veiligheid te vergroten.

In 2005 vond de eerste feestelijke uitreiking van het certificaat en ondertekening van het samenwerkingsconvenant plaats. In de daarop volgende periode is iedere twee jaar het hercertificeringstraject telkens met succes doorlopen. In 2018 is voor het bedrijventerren Goudse Poort het KVO certificaat voor de 7e keer behaald! 

KVO Certificaat

Download hier het certificaat.

Met het KVO-certificaat komt u in aanmerking voor korting op uw verzekeringspakket.
Via Rabobank Gouwestreek/Interpolis is een aantrekkelijk pakket
opgesteld, waarbij uw korting kan oplopen tot maar liefst 20%!

KVO Partners

Gemeente, politie, brandweer, MKB Nederland, de Goudse Poort ondernemersverenigingen en de veiligheidspartners BBD en Pro-Rec bundelen hun krachten en stellen aan de hand van de veiligheidsenquête onder de ondernemers en de schouw over het terrein een actieplan met maatregelen op. 

Voor de KVO hercertificatie wordt tweejaarlijks onderstaand stappenplan doorlopen:

  • aanvragen van subsidies (o.a. procesbegeleiding door MKB Nederland)
  • KVO-werkgroep volgt afgesproken acties op en monitort de voortgang
  • uitzetten en analyse veiligheidsenquête ondernemers t.b.v. nul- en vervolgmetingen terrein
  • veiligheidsschouw over het terrein en opstellen schouwrapport
  • opstellen Plan van Aanpak en veiligheidsmaatregelenmatrix
  • KIWA audit en hercertificering KVO

Voor meer informatie over het KVO zie ook de website Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid en het MKB.

Verzekeringsvoordeel en raamovereenkomst

Met het keurmerk komen ondernemers en gebouweigenaren op Goudse Poort in aanmerking voor korting op verzekeringen. Overhandig het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen aan uw verzekeringsmaatschappij. 

Specifiek voor Goudse Poort is een raamovereenkomst afgesloten met Interpolis/Rabobank Gouwestreek.

  • Profiteer van 15% korting op de jaarpremie voor verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie.
  • Gratis technische inspectie door Interpolis met oplevering van een beveiligingsplan, afgestemd op uw bedrijf. Lees verder »

Subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven

Ondernemers (met maximaal 50 fte) kunnen in aanmerking komen voor de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven via het CCV: www.veiligondernemenbeginthier.nl.

Meldkaart en meldpunt

Voor uw klachten en meldingen heeft de KVO-werkgroep een handig document opgesteld. Alle instanties, telefoonnummers en websites staan voor u op een rijtje. Meer info over de KVO meldkaart

Melding of klacht over de openbare ruimte?
Geef dan uw klacht direct door via het gemeentelijk Meldpunt Openbaar Gebied

Meer voordelen op het gebied van veiligheid

Onze Keurmerk Veilig Ondernemen partners:

 

 

Algemeen » KVO