Contact

Namens de gemeente Gouda zijn de volgende wethouders nauw betrokken bij het vestigingsklimaat en de revitalisering van het bedrijventerrein Goudse Poort:

De belangen van de bedrijven worden behartigd door de Belangenvereniging Goudse Poort, de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Parkmanager. Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de wethouders en de besturen van de Goudse Poort ondernemersverenigingen..

Accountmanager

Marjolein Broos is Accountmanager Economische Zaken en uw aanspreekpunt. Bent u als projectontwikkelaar, ondernemer of makelaar geïnteresseerd in de Goudse Poort, dan kunt u haar bereiken via:

Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG  GOUDA
Postadres: Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB  GOUDA
Tel.: 0182 - 58 85 63

E-mail: marjolein.broos@gouda.nl

Ondernemen in Gouda

Gemeete Gouda heeft op haar website speciale ondernemerspagina's ingericht met praktische informatie vor het bedrijfsleven op het gebied van o.a.:

 

Algemeen » Contact » Contact Gemeente Gouda